s

ศูนย์เกาหลีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมฝึกประสบการณ์ทางวัฒนธรรมเกาหลี ประดิษฐ์พัดอักษรเกาหลี ณ ห้องนิทรรศการศูนย์เกาหลีศึกษาห้อง 905  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.00น. – 15.00น.
รับจำนวนจำกัด !!!!!

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ…

  • คุณน้ำ ธนพร  โทร 038-102-322
  • อีเมลล์ thanaphon.ksc@gmail.com

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม