ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้น และหลักสูตรติวสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ( TOPIK) 

*** สอนโดยอาจารย์ชาวเกาหลี   เจ้าของภาษา****

 

หลักสูตร วันเรียน

เวลา

ค่าลงทะเบียน
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 

( 30 ชั่วโมง)

*สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน

 

วันจันทร์, วันพุธ 18.00 – 20.00 น. 3,300 บาท
วันอังคาร, วันพฤหัสบดี 18.00 – 20.00 น. 3,300 บาท
วันเสาร์ 09.00 – 12.00 น. 3,300 บาท
 

ภาษาเกาหลีขั้นกลาง

( 30 ชั่วโมง)

*สำหรับผู้ที่เรียนภาษาเกาหลีมาแล้วอย่างน้อย 20 ชั่วโมง

 

วันจันทร์, วันพุธ

 

18.00 – 20.00 น.

 

3,300 บาท

วันอังคาร, วันพฤหัสบดี 18.00 – 20.00 น. 3,300 บาท
 

วันเสาร์

 

13.00 – 16.00 น.

 

3,300 บาท

 

ติวสอบ TOPIK 1

( 20 ชั่วโมง)

 

วันเสาร์

 

09.00 – 12.00 น.

 

3,000 บาท

 

ติวสอบ TOPIK 2

( 20 ชั่วโมง)

 

วันเสาร์

 

13.00 – 16.00 น.

 

3,000 บาท

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์เกาหลีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร : 038-102322/091-4393136

FB: Korean Studies Center Buu  

Website : http://ksc.buu.ac.th/web

 

ลงทะเบียนเรียน  

1