กำหนดการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ในประเทศไทย ประจำปี 2561

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสนามสอบ ครั้งที่ 58 และ 61

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 038-102322

หรือ https://www.facebook.com/KoreanStudiesCenterBuu

 

 

 

26754018_1597927293622597_1477164718_n