ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

ในหัวข้อ “The Way to Happiness” วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-18.00 น.

ณ ห้อง QS2-102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 038-102322/091-4393136 คุณธนพร

FB : https://www.facebook.com/KoreanStudiesCenterBuu