ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้น 

 

หลักสูตร      วันเรียน           เวลา    ค่าลงทะเบียน
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
( 30 ชั่วโมง)
*สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน

วันเสาร์

 

09.00 – 12.00 น.

3,300 บาท

*** เนื้อหาโดยประมาณ

บทที่ 1 อธิบายเกี่ยวกับภาษาเกาหลี

บทที่ 2 พยัญชนะเกาหลี (한글자모)

บทที่ 3 การแนะนำตัว (자기소개)ไวยากรณ์ประจำบท 이에요/예요, 은/는

บทที่ 4 ชีวิตประจำวัน (일상생활)
ไวยากรณ์ประจำบท 아요/어요, 에 가다

บทที่ 5 การซื้อสินค้า  (물건사기1)ไวยากรณ์ประจำบท 을/를, (으) 세요

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์เกาหลีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร : 038-102322/091-4393136

FB: Korean Studies Center Buu  

Website : http://ksc.buu.ac.th/web

 

ลงทะเบียนเรียน