คอร์สวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้ (ระยะสั้น 9 วัน)

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 – เช้า :  เดินทางถึง สนามบินอินชอน
เดินทางสู่มหาวิทยาลัยนัมโซล (Nam Seoul University)
เข้าพักที่ Daemyung Resort , Cheonan (พักห้องละ 4 ท่าน)
บ่าย : แนะนำมหาวิทยาลัยนัมโซล (เรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี)
วันที่ 3
เช้า : เรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ณ มหาวิทยาลัยนัมโซล
บ่าย : ทัศนศึกษาหมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนียน / หมู่บ้านวัฒนธรรม
วันที่ 4
เช้า : เรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ณ มหาวิทยาลัยนัมโซล
บ่าย :  ทัศนศึกษาสวนดอกไม้ สวนหมีเสี้ยวพระจันทร์
วันที่ 5
เช้า : ทัศนศึกษาสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
บ่าย : ฝึกประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่โรงเรียนสอนทำกิมจิ
ประสบการณ์แต่งชุดฮันบก
วันที่ 6
เช้า : ทัศนศึกษาเกาะนามิ
บ่าย : ทัศนศึกษาเทือกเขาซอรอคซาน
วันที่ 7
เช้า : ทัศนศึกษาชายหาดจูมูจิน และWind Village Ice Cream Making
บ่าย : ทัศนศึกษาตลาดเมียงดง ชม SM Town และห้องสมุด Starfield
วันที่ 8
เช้า : ทัศนศึกษาพระราชวังชางด๊อกกุง ประสบการณ์แต่งกายย้อนยุคเที่ยวบ้านบุคชอนฮันอก
บ่าย : ทัศนศึกษาหอคอยนัมซานและสวนลอยฟ้า
วันที่ 9
เช้า  : ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สามมิติเลือกซื้อของฝากที่ซุปเปอร์มาเก็ตอีมาร์ท
บ่าย : เดินทางไปสนามบินอินชอน
เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าใช้จ่ายโครงการ  53,000 บาท ราคารวม….
+ ค่าเรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีตลอด 9 วัน
+ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ full service สายการบินไทย หรือ อาเซียน่า หรือ โคเรียนแอร์
+ ค่าอาหารทุกมื้อ (ยกเว้นมื้อเย็นที่ให้เลือกประสบการณ์เองโดยตรงประมาณ 2 มื้อ)
+ ค่าที่พัก
+ ค่าประกันการเดินทาง
+ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ระบุในรายการ และค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม