ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลี  ดังนี้

 

หลักสูตร        วันเรียน เวลา ค่าลงทะเบียน
ภาษาเกาหลีระดับต้น
( 30 ชั่วโมง)
*สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน เริ่มเรียนตั้งแต่สระ พยัญชนะ การเขียน การออกเสียง การประสมคำ บทสนทนาเบื้องต้น
 วันเสาร์

09.00 – 12.00 น.

3,300 บาท
 

 

ภาษาเกาหลีระดับกลาง
( 30 ชั่วโมง)
สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีมาแล้วอย่างน้อย 30 ชั่วโมง และต้องการต่อยอดทางภาษาเกาหลีมากยิ่งขึ้น

 

 

วันเสาร์

 

 

(บ่าย)

13.00 – 16.00 น.

 

 

3,300 บาท

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  – วันที่ 30 กรกฎาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม….

ศูนย์เกาหลีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร : 038-102322/091-4393136

FB: Korean Studies Center Buu  

Website : http://ksc.buu.ac.th/web

 

ลงทะเบียนเรียน