ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ 5

 

          หลักสูตร                                         วันเรียน                                            เวลา                                           ค่าลงทะเบียน

   ภาษาเกาหลีระดับต้น                           วันเสาร์                                09.00 – 12.00 น. (เช้า)                           3,300  บาท
( 30 ชั่วโมง)

*สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน เริ่มเรียนตั้งแต่สระ พยัญชนะ การเขียนการออกเสียง การประสมคำ  บทสนทนาเบื้องต้น

 

           ภาษาเกาหลีระดับกลาง              วันเสาร์                                13.00 – 16.00 น. (บ่าย)                           3,300  บาท
( 30 ชั่วโมง)

*สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีมาแล้วอย่างน้อย 30 ชั่วโมง และต้องการต่อยอด  ทางภาษาเกาหลีมากยิ่งขึ้น

 

เตรียมสอบ TOPIK 1 (20 ชั่วโมง)             วันเสาร์                                 09.00 – 12.00 น. (เช้า)                          3,000  บาท

*สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี (TOPIK 1 )

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  – วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

วันเปิดเรียน วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 


สอบถามเพิ่มเติม….

ศูนย์เกาหลีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร 038-102322/091-4393136

FB: Korean Studies Center Buu  

Website : http://ksc.buu.ac.th/web

ลงทะเบียนเรียน