ศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย ขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีและโอกาสที่จะแสดงความสามารถและศักยภาพทางภาษาเกาหลี

ในวันพฤหัสบดีที่  4  เมษายน  2562  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.30 น. ณ ห้อง QS2-101 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สามารถสมัครเข้าประกวดแข่งขันได้ที่ …….

(ใบสมัครสำหรับผู้ที่มีบัญชี Google)
https://goo.gl/forms/qXPLMHj8O9c9rJCR2

(ใบสมัครสำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชี Google)
https://goo.gl/forms/xwkSfJcoIXgMhn1j1