เปิดรับสมัครหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้น รุ่นที่ 5

เปิดรับสมัครหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้น รุ่นที่ 5

Korean Language Program

 

 

ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ 5

 

          หลักสูตร                                         วันเรียน                                            เวลา                                           ค่าลงทะเบียน

   ภาษาเกาหลีระดับต้น                           วันเสาร์                                09.00 – 12.00 น. (เช้า)                           3,300  บาท
( 30 ชั่วโมง)

*สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน เริ่มเรียนตั้งแต่สระ พยัญชนะ การเขียนการออกเสียง การประสมคำ  บทสนทนาเบื้องต้น

 

           ภาษาเกาหลีระดับกลาง              วันเสาร์                                13.00 – 16.00 น. (บ่าย)                           3,300  บาท
( 30 ชั่วโมง)

*สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีมาแล้วอย่างน้อย 30 ชั่วโมง และต้องการต่อยอด  ทางภาษาเกาหลีมากยิ่งขึ้น

 

เตรียมสอบ TOPIK 1 (20 ชั่วโมง)             วันเสาร์                                 09.00 – 12.00 น. (เช้า)                          3,000  บาท

*สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี (TOPIK 1 )

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  – วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

วันเปิดเรียน วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 


สอบถามเพิ่มเติม….

ศูนย์เกาหลีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร 038-102322/091-4393136

FB: Korean Studies Center Buu  

Website : http://ksc.buu.ac.th/web

ลงทะเบียนเรียน

คอร์สเรียนภาษาจีนเบื้องต้น

คอร์สเรียนภาษาจีนเบื้องต้น

Korean Language Program
 
เปิดแล้ว !!! คอร์สเรียนภาษาจีนเบื้องต้น
 
เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง เรียนรู้หลักการออกเสียง ตัวอักษร การสร้างประโยค
 
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา09.00 น.-12.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา
 
อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 30 ชั่วโมง 3,300 บาท เท่านั้น!!!
 
**รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 
***เปิดชั้นเรียน วันที่ 4 สิงหาคม 2561
 
>>เสริมทักษะ พัฒนาตนเอง เพื่อชีวิตก้าวไปอีกขั้น<<
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102322/091-4393136

 

 

ลงทะเบียน

เปิดรับสมัครหลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ 4

เปิดรับสมัครหลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ 4

Korean Language Program

 

ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลี  ดังนี้

 

หลักสูตร        วันเรียน เวลา ค่าลงทะเบียน
ภาษาเกาหลีระดับต้น
( 30 ชั่วโมง)
*สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน เริ่มเรียนตั้งแต่สระ พยัญชนะ การเขียน การออกเสียง การประสมคำ บทสนทนาเบื้องต้น
 วันเสาร์

09.00 – 12.00 น.

3,300 บาท
 

 

ภาษาเกาหลีระดับกลาง
( 30 ชั่วโมง)
สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีมาแล้วอย่างน้อย 30 ชั่วโมง และต้องการต่อยอดทางภาษาเกาหลีมากยิ่งขึ้น

 

 

วันเสาร์

 

 

(บ่าย)

13.00 – 16.00 น.

 

 

3,300 บาท

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  – วันที่ 30 กรกฎาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม….

ศูนย์เกาหลีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร : 038-102322/091-4393136

FB: Korean Studies Center Buu  

Website : http://ksc.buu.ac.th/web

 

ลงทะเบียนเรียน

เปิดรับสมัครหลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ 3

เปิดรับสมัครหลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ 3

Korean Language Program

 

ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้น 

 

หลักสูตร      วันเรียน           เวลา    ค่าลงทะเบียน
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
( 30 ชั่วโมง)
*สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน

วันเสาร์

 

09.00 – 12.00 น.

3,300 บาท

*** เนื้อหาโดยประมาณ

บทที่ 1 อธิบายเกี่ยวกับภาษาเกาหลี

บทที่ 2 พยัญชนะเกาหลี (한글자모)

บทที่ 3 การแนะนำตัว (자기소개)ไวยากรณ์ประจำบท 이에요/예요, 은/는

บทที่ 4 ชีวิตประจำวัน (일상생활)
ไวยากรณ์ประจำบท 아요/어요, 에 가다

บทที่ 5 การซื้อสินค้า  (물건사기1)ไวยากรณ์ประจำบท 을/를, (으) 세요

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์เกาหลีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร : 038-102322/091-4393136

FB: Korean Studies Center Buu  

Website : http://ksc.buu.ac.th/web

 

ลงทะเบียนเรียน

เปิดรับสมัครหลักสูตรภาษาเกาหลี

เปิดรับสมัครหลักสูตรภาษาเกาหลี

Korean Language Program

 

ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้น และหลักสูตรติวสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ( TOPIK) 

*** สอนโดยอาจารย์ชาวเกาหลี   เจ้าของภาษา****

 

หลักสูตร วันเรียน

เวลา

ค่าลงทะเบียน
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 

( 30 ชั่วโมง)

*สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน

 

วันจันทร์, วันพุธ 18.00 – 20.00 น. 3,300 บาท
วันอังคาร, วันพฤหัสบดี 18.00 – 20.00 น. 3,300 บาท
วันเสาร์ 09.00 – 12.00 น. 3,300 บาท
 

ภาษาเกาหลีขั้นกลาง

( 30 ชั่วโมง)

*สำหรับผู้ที่เรียนภาษาเกาหลีมาแล้วอย่างน้อย 20 ชั่วโมง

 

วันจันทร์, วันพุธ

 

18.00 – 20.00 น.

 

3,300 บาท

วันอังคาร, วันพฤหัสบดี 18.00 – 20.00 น. 3,300 บาท
 

วันเสาร์

 

13.00 – 16.00 น.

 

3,300 บาท

 

ติวสอบ TOPIK 1

( 20 ชั่วโมง)

 

วันเสาร์

 

09.00 – 12.00 น.

 

3,000 บาท

 

ติวสอบ TOPIK 2

( 20 ชั่วโมง)

 

วันเสาร์

 

13.00 – 16.00 น.

 

3,000 บาท

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์เกาหลีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร : 038-102322/091-4393136

FB: Korean Studies Center Buu  

Website : http://ksc.buu.ac.th/web

 

ลงทะเบียนเรียน  

1