เปิดรับสมัครหลักสูตรภาษาเกาหลี

Korean Language Program

 

ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้น

และหลักสูตรติวสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ( TOPIK)

*** สอนโดยอาจารย์ชาวเกาหลี   เจ้าของภาษา****

 

หลักสูตร วันเรียน

เวลา

ค่าลงทะเบียน
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น I

( 30 ชั่วโมง)

 

วันจันทร์, วันพุธ 18.00 – 20.00 น. 3,300 บาท
วันอังคาร, วันพฤหัสบดี 18.00 – 20.00 น. 3,300 บาท
วันเสาร์ 09.00 – 12.00 น. 3,300 บาท
 

ภาษาเกาหลีเบื้องต้น II

( 30 ชั่วโมง)

 

วันจันทร์, วันพุธ

 

18.00 – 20.00 น.

 

3,300 บาท

วันอังคาร, วันพฤหัสบดี 18.00 – 20.00 น. 3,300 บาท
วันเสาร์ 09.00 – 12.00 น. 3,300 บาท
 

TOPIK 1

( 20 ชั่วโมง)

 

วันเสาร์

 

09.00 – 12.00 น.

 

3,000 บาท

 

TOPIK 2

( 20 ชั่วโมง)

 

วันเสาร์

 

13.00 – 16.00 น.

 

3,000 บาท

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 1 ถึง 26 กันยายน 2560

 

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์เกาหลีศึกษา  โทร : 038-102322/091-4393136

FB: Korean Studies Center Buu  Website : http://ksc.buu.ac.th/web

 

ลงทะเบียนเรียน