โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 12

โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

Contest

 

 

ศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย ขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีและโอกาสที่จะแสดงความสามารถและศักยภาพทางภาษาเกาหลี

ในวันพฤหัสบดีที่  4  เมษายน  2562  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.30 น. ณ ห้อง QS2-101 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สามารถสมัครเข้าประกวดแข่งขันได้ที่ …….

(ใบสมัครสำหรับผู้ที่มีบัญชี Google)
https://goo.gl/forms/qXPLMHj8O9c9rJCR2

(ใบสมัครสำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชี Google)
https://goo.gl/forms/xwkSfJcoIXgMhn1j1

 

 

제10회 태국 대학생 한국어말하기 대회

제10회 태국 대학생 한국어말하기 대회

Contest, Past Events

제10회 태국 대학생 한국어 말하기대회

October 27, 2016

Korean Studies Center

Faculty of Humanities and Social Sciences

Burapha University

“My Thailand”(나의 태국)

 

%eb%a7%90%ed%95%98%ea%b8%b0%eb%8c%80%ed%9a%8c-%ed%8f%ac%ec%8a%a4%ed%84%b0

 

주관: 부라파대학교 한국학센터

일시: 2016년 10월 27일(목)

장소: 부라파대학교 인문사회대학 103호

 

수상내역

1등 타낫차 산사니야락(씰라빠껀 대학교)

2등 사왓롯 짠악선(부라파 대학교)

3등 갓타리야 사탄(치앙마이 대학교)

장려상 씨리펀 파까이씨싸꾼(라차팟치앙라이 대학교)

아리싸 쁘라낑(마하싸라캄 대학교)

촌니파 차이류차런(씰라빠껀 대학교)