สมัครกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะเกาหลี

สมัครกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะเกาหลี

Uncategorized

กิจกรรมเรียนรู้ศิลปะเกาหลี

see-true-beauty-1

 

สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติพูซาน ได้จัดชั้นเรียนรู้ศิลปะเกาหลีขึ้น ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้อง QS2-903  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้สมัครจะได้ทำศิลปะ เช่น การวาดพัด การทำพวงกุญแจ การวาดกระเป๋า ฯลฯ

โดยวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เริ่ม 16.00 น.-19.00 น. และวันเสาร์ เริ่ม 09.00 น.-12.00 น.

*** รับจำนวนจำกัด***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 038-102-322 / FB : Korean Studies Center Buu

 

สมัครเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ 6

สมัครเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ 6

Uncategorized

62384651_1063721987161576_6746270054276399104_n-1

ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ 6

          หลักสูตร                                         วันเรียน                                            เวลา                                           ค่าลงทะเบียน

 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น                           วันจันทร์, พุธ                        18.00 – 20.00 น. (เย็น)                           3,300  บาท
( 30 ชั่วโมง)

   ภาษาเกาหลีเบื้องต้น                           วันเสาร์                                09.00 – 12.00 น. (เช้า)                           3,300  บาท
( 30 ชั่วโมง)

*สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน เริ่มเรียนตั้งแต่สระ พยัญชนะ การเขียนการออกเสียง การประสมคำ  บทสนทนาเบื้องต้น

    ภาษาเกาหลีระดับกลาง                      วันเสาร์                                13.00 – 16.00 น. (บ่าย)                           3,300  บาท
( 30 ชั่วโมง)

*สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีมาแล้วอย่างน้อย 30 ชั่วโมง และต้องการต่อยอด  ทางภาษาเกาหลีมากยิ่งขึ้น

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  – วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

วันเปิดเรียน วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 


สอบถามเพิ่มเติม….

ศูนย์เกาหลีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร 038-102322/091-4393136

FB: Korean Studies Center Buu  

Website : http://ksc.buu.ac.th/web

ลงทะเบียนเรียน

คอร์สวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้

Uncategorized

คอร์สวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้ (ระยะสั้น 9 วัน)

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 – เช้า :  เดินทางถึง สนามบินอินชอน
เดินทางสู่มหาวิทยาลัยนัมโซล (Nam Seoul University)
เข้าพักที่ Daemyung Resort , Cheonan (พักห้องละ 4 ท่าน)
บ่าย : แนะนำมหาวิทยาลัยนัมโซล (เรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี)
วันที่ 3
เช้า : เรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ณ มหาวิทยาลัยนัมโซล
บ่าย : ทัศนศึกษาหมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนียน / หมู่บ้านวัฒนธรรม
วันที่ 4
เช้า : เรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ณ มหาวิทยาลัยนัมโซล
บ่าย :  ทัศนศึกษาสวนดอกไม้ สวนหมีเสี้ยวพระจันทร์
วันที่ 5
เช้า : ทัศนศึกษาสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
บ่าย : ฝึกประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่โรงเรียนสอนทำกิมจิ
ประสบการณ์แต่งชุดฮันบก
วันที่ 6
เช้า : ทัศนศึกษาเกาะนามิ
บ่าย : ทัศนศึกษาเทือกเขาซอรอคซาน
วันที่ 7
เช้า : ทัศนศึกษาชายหาดจูมูจิน และWind Village Ice Cream Making
บ่าย : ทัศนศึกษาตลาดเมียงดง ชม SM Town และห้องสมุด Starfield
วันที่ 8
เช้า : ทัศนศึกษาพระราชวังชางด๊อกกุง ประสบการณ์แต่งกายย้อนยุคเที่ยวบ้านบุคชอนฮันอก
บ่าย : ทัศนศึกษาหอคอยนัมซานและสวนลอยฟ้า
วันที่ 9
เช้า  : ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สามมิติเลือกซื้อของฝากที่ซุปเปอร์มาเก็ตอีมาร์ท
บ่าย : เดินทางไปสนามบินอินชอน
เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าใช้จ่ายโครงการ  53,000 บาท ราคารวม….
+ ค่าเรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีตลอด 9 วัน
+ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ full service สายการบินไทย หรือ อาเซียน่า หรือ โคเรียนแอร์
+ ค่าอาหารทุกมื้อ (ยกเว้นมื้อเย็นที่ให้เลือกประสบการณ์เองโดยตรงประมาณ 2 มื้อ)
+ ค่าที่พัก
+ ค่าประกันการเดินทาง
+ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ระบุในรายการ และค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม

 

 

กำหนดการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ในประเทศไทย ประจำปี 2561

กำหนดการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ในประเทศไทย ประจำปี 2561

Uncategorized

กำหนดการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ในประเทศไทย ประจำปี 2561

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสนามสอบ ครั้งที่ 58 และ 61

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 038-102322

หรือ https://www.facebook.com/KoreanStudiesCenterBuu

 

 

 

26754018_1597927293622597_1477164718_n