โครงการประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

โครงการประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

Upcoming Events

ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

ในหัวข้อ “The Way to Happiness” วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-18.00 น.

ณ ห้อง QS2-102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 038-102322/091-4393136 คุณธนพร

FB : https://www.facebook.com/KoreanStudiesCenterBuu

 

 

 

งานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา ไทยศึกษา ครั้งที่ 4

งานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา ไทยศึกษา ครั้งที่ 4

Upcoming Events

16422674_1413777918675152_2005847999141576333_o

 

ศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับคณะบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมไทยศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 4 ในห้อข้อ “Korean Studies – Thai Studies in ASEAN” ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2017 한국어교육세미나 안내

2017 한국어교육세미나 안내

Upcoming Events

2017 한국어교육세미나 안내

2017

 

2017년 3월 30일부터 4월 1일까지 재태한국어학회(Association for Korean Language Education in Thailand)에서 주관하고, 부라파대학교 한국학센터와 주태 한국교육원에서 후원하는 2017 한국어교육세미나가 후아힌에서 열릴 예정입니다.

자세한 내용은 아래를 참조하시기 바랍니다.

  1. 일시: 2017년 3월 30~4월 1일
  2. 장소: The Imperial Hua Hin Resort, Hua Hin
  3. 주관: 재태한국어교육학회 (Association for Korean Language Education in Thailand)
  4. 후원: Korean Studies Center (Burapha University), Korean Education Center in Thailand

ศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมผู้สอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย (재태한국어교육학회)ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (Korean Education Center)และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการด้านการสอนภาษาเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง “แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา” ในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะอิมพีเรียล หัวหินบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสายการสอนวิชาภาษาเกาหลีทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาให้มีศักยภาพในการสอนภาษาเกาหลีเพิ่มยิ่งขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไปในอนาคตตลอดจนพัฒนารูปแบบและต่อยอดกิจกรรมในกลุ่มเครือข่ายบุคลากรผู้สอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย

ติดต่อสอบถามที่ เบอร์ 038-102322 / E-mail : thanaphon.ksc@gmail.com

ติดต่อสำรองที่พักสำหรับงานสัมมนาฯ : โรงแรม THE IMPERIAL HUA HIN BEACH RESORT

โทรศัพท์ : 032 520 162-6 / Email : rsvn@imperialhuahin.com

(หากจองพร้อมแจ้งชื่อโครงการ Seminar on Korean Language Education 2017 จะได้รับค่าที่พักในราคาพิเศษ 1,700 บาท /1 ห้อง พร้อมอาหารเช้า)

(Coming soon) K-Culture no.4 #ประดิษฐ์พัดอักษรเกาหลี

(Coming soon) K-Culture no.4 #ประดิษฐ์พัดอักษรเกาหลี

Upcoming Events

s

ศูนย์เกาหลีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมฝึกประสบการณ์ทางวัฒนธรรมเกาหลี ประดิษฐ์พัดอักษรเกาหลี ณ ห้องนิทรรศการศูนย์เกาหลีศึกษาห้อง 905  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.00น. – 15.00น.
รับจำนวนจำกัด !!!!!

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ…

  • คุณน้ำ ธนพร  โทร 038-102-322
  • อีเมลล์ thanaphon.ksc@gmail.com

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม